top of page

VILIINA SILVONEN

ViliinaSilvonen_mv2021-02_edited.jpg

Helsingin yliopisto, folkloristiikka, (11/2021– Itä-Suomen yliopisto, Karjalan tutkimuslaitos) 


Koulutus: filosofian maisteri, folkloristiikka
Toimi: väitöskirjatutkija (postdoc-tutkimus 11/2021–)


Sähköposti: viliina.silvonen@gmail.com 
ORCID: 0000-0002-7191-4956

 

Asiantuntijuusalueet

 

folkloristiikka, kulttuurintutkimus, etnomusikologia, itkuvirsiperinne, itkuvirret, äänellä itkeminen, suullinen runous, arkistoäänitteet, kulttuuriperintö,performanssiteoria, affekti- ja tunneteoriat, affektiivisuus 

 

Esittely

 

Olen karjalaiseen itkuvirsiperinteeseen, tunteisiin ja affektiivisuuteen sekä arkistoaineistoihin erikoistunut folkloristi ja kulttuurintutkija. Viimeistelen väitöskirjaani Helsingin yliopiston folkloristiikassa, ja aloitan marraskuussa 2021 postdoc-tutkijana Kyynelkanavat-hankkeessa. Väitöstutkimuksessani analysoin aunuksenkarjalaisten itkuvirsien affektiivisuutta sekä poetiikkaa tekstin, musiikin ja tunteen kokonaisuutena, erittelen tunteiden ilmenemistä arkistoäänitteitä kuunnellen. Lähestyn arkistoäänitteiden itkuvirsiä monitieteisesti yhdistäen performanssi- ja käytäntöteoreettisia sekä tunne- ja affektiteoreettisia näkökulmia. Postdoc-tutkimuksessani laajennan tutkimuskohdetta nyky-Suomen itkuvirsiperinteen moninaisuuteen ja jatkumoon menneestä nykyisyyteen. Yleisesti olen kiinnostunut menneen ja nykyisyyden vuorovaikutuksesta ja siitä, miten ihmiset uusintavat ja soveltavat perinnettä sekä minkälaisia merkityksiä ihmiset antavat perinteelle vaihtelevissa sosiaalisissa ja kulttuurisissa konteksteissa. Olen valmistunut filosofian maisteriksi Turun yliopiston folkloristiikasta vuonna 2014. Minulla on myös äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan koulutus. Kuulun Eloren ja Etnomusikologian vuosikirjan toimituskuntiin, ja olen yksi Päivystävä folkloristi -tiedeblogin perustajista ja toimittajista.

 

 

Julkaisuja

Silvonen, Viliina. 2020. ”Apeus välittyvänä, kuunneltuna ja koettuna. Affektiiviset kehät ja itkuvirsien tunteiden ilmeneminen arkistoäänitteillä.” Elore 27(2), 62–90. https://doi.org/10.30666/elore.97359


Silvonen, Viliina & Eila Stepanova. 2020. “Language, Music and Emotion in Lament Poetry. The Embodiment and Performativity of Emotions in Karelian Laments.” – The Routledge Handbook of Language and Emotion, toim. S. Pritzker, J. Fenigsen & J. M. Wilce. Lontoo: Routledge. https://doi.org/10.4324/9780367855093


Linkki drive-kansoion, jossa on julkaisuluetteloni. https://drive.google.com/drive/folders/1RfZCucchYmafY-Rr8VTD5AbzcTPviEpe?usp=sharing 

© 2021 Lauluntutkimus.fi

bottom of page