top of page

LAULUNTUTKIMUS NYT!

Online-seminaari pe 9.10.2020 klo 10.00-16.15

Online-seminaari pe 9.10.2020 klo 10.00-16.15

Taru Leppänen ja Milla Tiainen

 

Äänen- ja musiikintutkimusta transiuttamassa: materian merkitys Demian Seesjärven
vokaalikäytännöissä

 

Esitelmässä esittelemme meneillään olevaa tutkimusyhteistyötämme laulaja, äänikouluttaja ja transmies Demian Seesjärven kanssa. Yhteistyön tavoitteena on ”transiuttaa” äänen- ja musiikintutkimusta. Tämä tarkoittaa, että tutkimme äänenkäytön ja vokaali-ilmaisun, erityisesti laulamisen, roolia transkokemusten ja -identiteettien muodostumisessa. Samalla selvitämme, miten transtodellisuuksien tarkastelu voi laajentaa vallitsevia ymmärryksiä musiikista ja ihmisäänestä sekä näiden tutkimusalojen metodologioita. Tutkimme transtodellisuuksien ja laulumusiikin suhdetta Seesjärven vokaalikäytäntöjä koskevien haastattelujen ja äänitallenteiden, äänen- ja lauluntutkimuksen tarjoamien tulokulmien sekä uusmaterialistisen teorian välisissä intra-aktioissa: yhteismuotoutumisen prosesseissa. Esitelmässä keskitymme siihen, kuinka uusmaterialistisesta ajattelusta soveltamamme käsitteet yhteismuotoutuminen (intra-action), transversaali ruumiillisuus (trans-corporeality) ja trans-tuleminen (trans-becoming) auttavat ymmärtämään erilaisten aineellisuuksien merkitystä Seesjärven vokaalikäytännöissä ja sukupuoli-identiteetissä.

 

Takaisin seminaarin ohjelmaan
 

hy-logo-600x200.png
pinkki-Koneensaatio-logo.png

© 2021 Lauluntutkimus.fi

bottom of page