top of page

PIRJO NENONEN

IMG_6050_edited.jpg

Koulutus: Filosofian tohtori, musiikkikasvatus
Toimi: Laulupedagogi, (Postdoc-tutkija), musiikkikasvattaja 


Sähköposti: pirjo.nenonen@gmx.at
 

Asiantuntijuusalueet

 

Musiikkikasvatus, laulupedagogia, äänentuoton fysiologia, musiikkiliikunta, kehonhallinta, holistinen ihmiskäsitys

 

Esittely

 

Olen laulupedagogi, musiikkikasvattaja ja kouluttaja. Väitöskirjani (2018) käsitteli kokonaisvaltaista laulunopetusta musiikkiliikunnan avulla. Tutkimuksessa toimin laulunopettajana, sekä Kokonaisvaltainen laulunopetus musiikkiliikunnan avulla – työtavan kehittäjä sekä uuden teorian luojana. 

Tällä hetkellä toimin laulunopettajana musiikkikoulu Johann Sebastian Bachissa Wienissä sekä musiikinopettajan keskikoulu-lukiossa GRG7 Wienissä. Olen toiminut ISME (International Society for Music Education) Instrumental and Vocal Teaching- Foorumin/ komission jäsenä vuodesta 2016 alkaen. 

Suomessa olen toiminut musiikinopettajan vuodesta 1993 alkaen, sekä laulunopettajana 2005 alkaen. Lisäksi olen toiminut kehonhallinnan ja äänenkäytön kouluttaja sekä laulunopettajan eri kursseilla. Wienissä olen toiminut laulunopettajana ja musiikinopettaja vuodesta 2007 alkaen, jossa asun myös nykyisin vakituisesti. Lisäksi pidän laulunopetustavastani musiikkiliikunnan avulla workshoppeja eri oppilaitoksissa ja yliopistoissa Euroopassa, sekä esittelen työtapaani eri kansainvälisissä konferensseissa ympäri maailmaa. 


Julkaisuja

 

Nenonen, Pirjo. 2020. Singen öffnet die Herzen. Holistischer Gesangsunterricht mit Bewegung. Vox Humana. Fachzeitschrift für Gesangspädagogik. Bundesverband Deutscher Gesangspädagogen. EVTA Austria und EVTA Schweiz. Jahrgang 16.3./10.2020. ISSN 1861-065X.( 48-53)

Nenonen, Pirjo. 2019. Lectio preacursoria. „Laulu syömmet aukaisee“. Kokonaisvaltainen laulunopetus musiikkiliikunnan avulla. Finnish Journal of Music Education FJME. Vol 21, nro 2. Sibelius Academy of the University of the Arts Helsinki. Published on June 17, 2019. 135-140. 

© 2021 Lauluntutkimus.fi

bottom of page