top of page

OUTI PULKKINEN

Outi%20Pulkkinen%20-%20kuvaaja%20Christo

Kuva: Christoffer Relander

Taideyliopiston Sibelus-Akatemia, Kansanmusiikin aineryhmä
 

Sähköposti: outipulkkinen10@gmail.com 
Puhelin: +358 45 6723 239 
Nettisivu: www.soundcloud.com/outipulkkinen

 

Asiantuntijuusalueet

 

kansanlaulu, erityisesti runolaulu, äänenkäyttö, erityisesti kehon ja äänen yhteys, äänenkäytön ulottuvuudet, kansanlaulun ja äänenkäytön pedagogiikka, improvisaatio (ihmisääni-improvisaatio, runolauluimprovisaatio ja kokonaisvaltainen improvisaatio, jossa yhdistyvät ääni, liike, puhe ja musiikki)

Esittely

 

Olen ihmisäänitaiteilija, laulu- ja jouhikkoperinteen taitaja, monitaiteinen esiintyjä, säveltäjä, kansanmusiikin, äänenkäytön ja improvisaation opettaja sekä tutkija.

Sibelius-Akatemialla 2014 valmistuneessa taiteellisessa tohtorintyössäni syvennyin sekä vanhaan aikakäsitykseen runolaulun ja jouhikkomusiikin kautta että vapaaseen improvisaation, jossa yhdistin lauluun ja ääntelyyn, liikkeen ja puheen. Tällä hetkellä tutkin mm. tietoisuuden tilan muuttumisen vaikutuksia äänenkäytön vapauttajana sekä runolaulun muistinvaraisuuden ja improvisatorisuuden pedagogiaa.

Soolokonsertoinnin lisäksi olen toiminut lukuisissa yhtyeissä mm. MeNaiset, PulkkinenRäss-Sadovska, Aäniteatteri Iki-Turso, IMA-C ja nykytanssin parissa. Sibelius-Akatemian kansanmusiikin aineryhmässä olen opettanut kansanmusiikkia, äänenkäyttöä ja improvisaatiota vuodesta 1992, pääasiallisesti tuntiopettajana.

Olen julkaissut kolme soololevyä: Myyty neito, And All the Paths Ended ja Lemminkäinen.

Esitelmiä ja työpajoja olen pitänyt lukuisissa kansainvälisissä esittävän taiteen tutkimuksen, taiteellisen tutkimuksen, kansanmusiikin, improvisaation, kokeellisen taiteen tutkimuksen, esitystutkimuksen ja taidepedagogiikan symposiumeissa.

 
Kirjallisia julkaisuja

 

Tohtorintutkinnon kirjallinen työ Pulkkinen, Outi: Runolaulusta kokonaisvaltaiseen improvisointiin. Sibelius-Akatemia, 2014. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/235084

Pulkkinen, Outi 2011. Muusikko kuplassa. Musiikin suunta 1/2011. 32-44. Suomen etnomusikologinen seura, Helsinki.

Pulkkinen, Outi 2010. Kaksitoista runolaulumatkaa. Kalevalamittaisen runon tulkintoja. Kalevalaseuran vuosikirja 89. Seppo Knuuttila, Ulla Piela ja Lotte Tarkka (toim.), 319-331. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki.

Pulkkinen, Outi 2009. Kirjallisesta takaisin muistinvaraiseksi - runolaulun opiskelumenetelmistä. Kantele, runolaulu ja itkuvirsi. Pekka Huttu-Hiltunen, Frog, Janne Seppänen ja Eila Stepanova (toim.), 49-61. Juminkeko, Kuhmo.

© 2021 Lauluntutkimus.fi

bottom of page