top of page

MARI LEPPÄVUORI

Mari_edited.jpg

Oulun yliopisto, KTK / LTK

Koulutus: Kasvatustieteen maisteri, Musiikkikasvatus
Toimi: Väitöskirjatyöntekijä (OY), Laulun ja didaktiikan lehtori, musiikin osaston tiimipäällikkö (Oamk)


Sähköposti: mari.leppavuori@student.oulu.fi
Puhelin: 0503036207
ORCID: 0000-0002-6608-6199

 

Asiantuntijuusalueet

 

laulupedagogiikka, äänentuoton fysiologia ja akustiikka, Complete Vocal Technique, musiikkikasvatus

 

Esittely

 

Olen kasvatustieteen maisteri (musiikkikasvatus), laulupedagogi, auktorisoitu Complete Vocal Technique -opettaja, laulaja ja väitöskirjatutkija. Vuodesta 2000 alkaen olen työskennellyt laulunopettajana ja äänikouluttajana kohderyhminä laulajat, näyttelijät, opettajat ja ammattipuhujat. Opetustyöni rinnalla olen tehnyt töitä laulajana monien erilaisten kokoonpanojen kanssa lavoilla ja studioissa, sekä äänityöläisenä mainoksissa. Oulun ammattikorkeakoulussa laulun ja didaktiikan lehtorin toimessani olen keskittynyt laulunopettajakoulutuksen sisältöjen ja opetusmenetelmien kehittämiseen syksystä 2009 alkaen. Lääketieteellisiä ja akustisia tutkimusmenetelmiä hyödyntävässä väitöskirjatyössäni tutkin äänentuoton fysiologisia ja akustisia piirteitä pedagogisen Complete Vocal Technique (CVT) -menetelmän viitekehyksessä.


Julkaisuja

 

Leppävuori, M., Lammentausta, E., Peuna, A., Bode, M. K., Jokelainen, J., Ojala, J., & Nieminen, M. T. 2020. Characterizing Vocal Tract Dimensions in the Vocal Modes Using Magnetic Resonance Imaging. Journal of Voice. doi:10.1016/j.jvoice.2020.01.015
 

Leppävuori, M., Andrade-Miranda, G., Henrich Bernardoni, N., Laukkanen A-M., Geneid, A. 2019. Characterizing vocal-fold dynamics in singing vocal modes from Complete Vocal Technique using high-speed laryngeal imaging and electroglottographic analysis. 13th Pan-European Voice Conference, Copenhagen, Denmark. https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02301637/document


Leppävuori, M. 2021. Väitöskirjatyön ja tekijän kuulumisia. Mitä voimme oppia Complete Vocal Technique -opetusmenetelmän moodeista? Laulupedagogit ry. https://laulupedagogit.fi/2021/03/01/mita-voimme-oppia-complete-vocal-technique-opetusmenetelman-moodeista/
 

© 2021 Lauluntutkimus.fi

bottom of page