top of page

LAULUNTUTKIMUS NYT!

Online-seminaari pe 9.10.2020 klo 10.00-16.15

Pirjo Nenonen

 

Kokonaisvaltainen laulunopetus musiikkiliikunnan avulla

 

Väitöskirjatutkimukseni kohteena oleva laulunopetustapa musiikkiliikunnan avulla on syntynyt luonnostaan työn ohessa auttamaan laulunopiskelijoita niin kehollisesti kuin myös äänellisesti.

Tutkimuksen tarkoituksen oli kehittää laulunopetusta musiikkiliikunnan avulla sekä tutkia, kuinka musiikkiliikunta voi tukea kokonaisvaltaista laulunopetusta. Keskeisinä käsitteinä ovat kehollisuus, ja kehollinen oppiminen, joidenka avulla laulamista opitaan. Kehollisen toiminnan avulla ihminen aktivoituu kokonaisvaltaisesti aistimusten, tuntemusten, tunteiden, mielikuvien, kielen ja ajatusten tasoilla. Oppiminen tapahtuu monien eri kanavien kautta: kinesteettisesti, visuaalisesti, auditiivisesti sekä kognitiivisesti.

Tutkimusmenetelmänä oli toimintatutkimus. Tutkimus toteutettiin kahdessa vaiheessa ja kahdella eri tasolla. Tutkijana toimin sekä laulunopettajana että laulunopetustavan kehittäjänä, lisäksi tutkimukseen liittyi uuden teorian luominen.

Tutkimustulosten mukaan musiikkiliikunnan käyttö laulunopetuksen välineenä on parantanut opiskelijoiden laulusuoritusta, helpottanut laulamista ja kehittänyt heidän kehontuntemustaan. Musiikkiliikunta tukee hyvin kokonaisvaltaista laulunopetusta, sillä tämä laulunopetustapa on ihmiseksi kasvamista, ja ihmiseksi kasvattamista. Opiskelijat kokivat iloa ja vapautumista sekä kaikinpuolista hyvinvointia musiikkiliikunnan avulla.

Kokonaisvaltaista laulunopetustapaa voidaan soveltaa laajemmin laulunopetukseen ja kaikille laulunopetuksen aloille.

Takaisin seminaarin ohjelmaan
 

hy-logo-600x200.png
pinkki-Koneensaatio-logo.png

© 2021 Lauluntutkimus.fi

bottom of page