top of page

LAULUNTUTKIMUS NYT!

Online-seminaari pe 9.10.2020 klo 10.00-16.15

Eeva Siljamäki

 

Yhdessä laulaen ja improvisoiden - vuorovaikutuksen laatu hyvinvoinnin ja oppimisen ytimessä

 

Improvisointi on moninainen ilmiö, jonka mahdollisuuksia musiikin oppimisessa ja opettamisessa etenkin lauluäänellä ei juurikaan ole tutkittu tai otettu käyttöön, vaikka improvisoinnilla on tutkitusti positiivisia vaikutuksia niin opittujen taitojen syventämiseen kuin luovan ilmaisun kehittymiseen.

 

Tutkimuksessani olen tarkastellut musiikkikasvatuksen näkökulmasta kahta erilaista aikuisille suunnattua kuorotoimintaa, joissa molemmissa improvisointi ja leikillisyys ovat keskeisiä työvälineitä. Molemmissa ryhmissä toimintaa rakennetaan sosiaalisen prosessin näkökulmasta soveltaen teatteri- ja musiikki-improvisaation pedagogisia ja toiminnallisia käytänteitä. Lisäksi äänenkäytön tavat ja kehollisuus sekä vapaa improvisaatio rikkovat normatiivisia oletuksia laulamisesta ja musiikista.

 

Tutkimus osoittaa, että turvallisessa oppimisympäristössä jossa virheet ja kokonaisvaltainen ilmaisu sallitaan, voi mahdollistua uudenlainen yhteistyön muoto, joka erottuu osallistujien aiemmista sosiaalisista kanssakäymisistä ja johtaa muutokseen osallistuvien elämässä. Tutkimuksessa tehdään ekologisen tulokulman avulla näkyväksi musiikin ja hyvinvoinnin keskinäistä vuorovaikutussuhdetta (DeNora, 2013; Small, 1987). Tutkimuksen perusteella voi väittää, että sosiaalisen vuorovaikutuksen laatu, oppimisympäristön turvallisuus, vastavuoroisuuden kokemukset sekä musiikkiin suhtautuminen vaikuttavat  niin oppimiseen ja toimijuuteen kuin osallistujien hyvinvointiin musiikillisessa toiminnassa.

Takaisin seminaarin ohjelmaan
 

hy-logo-600x200.png
pinkki-Koneensaatio-logo.png

© 2021 Lauluntutkimus.fi

bottom of page