top of page

JARI EEROLA

JARI%20EEROLA_edited.jpg

Tampereen yliopisto

Koulutus: filosofian tohtori: etnomusikologia; musiikkipedagogi: musiikkiteknologia
Toimi: tutkija, musiikinopettaja: sähköbasso, yhtyeet, musiikkiteknologia


Sähköposti: jveerola@gmail.com
Puhelin: 050 5769477

 

Asiantuntijuusalueet

 

musiikintutkimus, etnomusikologia, musiikkikasvatus, musiikkiteknologia, populaarimusiikki

 

Esittely

 

Olen musiikintutkija ja musiikkipedagogi. Väitöskirjani (2012) käsitteli vepsäläisten musiikkiperinnettä ja erityisesti lyhyitä lauluja. Tutkimuksessani tarkastelin lauluja perinteisin musiikintutkimuksen (nuotein, tyyli jne.) menetelmin mutta erityisesti painotin tutkimuksessani laulujen tietokoneavusteista tutkimusta. Tässä hyödynsin Tampereen yliopistolla oppimiani vokologian menetelmiä että vim van der Meerin kehittämiä Praat-ohjelman analyysejä. Tällä hetkellä teen tutkimusta itkuvirsistä ja erityisesti vepsäläisten itkuvirsien äänentuotollista tyylianalyysiä. Teen myös aika paljon töitä Pirkanmaan musiikkiopistolla, missä opetan sähköbassoa, musiikkiteknologiaa ja ohjaan eräänlaisia yhtyeitä rytmimusiikkipuolella. Toimin myös aktiivisesti muusikkona erilaisissa yhtyeissä. Teen noin 50-100 keikkaa vuodessa.

Olen toiminut opettajana myös Tampereen yliopistolla, Saskyssä, Työnväenopistolla jne. Teen jatkuvasti omaa musiikkia niihin bändeihin (Pasi Kivimäki & NYT, Green Velvets, Calle Vieja) missä soitan mutta myös erityisesti omaa konemusiikkia omalla studiollani. 


Julkaisuja

 

Eerola, Jari (2020) ”Maaseudun työläisnuorten illatsut ja musiikkiperinne”. Työväentaide ja kulttuuri muutosvoimana –julkaisu. Toim. Saijaleena Rantanen, Susanna Välimäki ja Sini Mononen Tutkimusyhdistys Suoni ry & Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura.
https://www.suoni.fi/etusivu/tyovaki

 

Eerola, Jari (2019) ”Automaattiset sävelkorjauksen työkalut ja niiden vaikutus nykypäivän pop-musiikissa”. Musiikki 2-3/2019 – Musiikki ja teknologia III. Musiikki.journal.fi.
 

Eerola, Jari (2019). “Itkuvirren tietokoneavusteinen analyysi”. Musiikin suunta 1/2019.
 

Eerola, Jari (2018). ”Jaco Pastoriuksen soundi-analyysi ”Donna Lee” -kappaleessa soveltaen tietokoneavusteista musiikkianalyysia.” Musiikin suunta 1/2018. http://musiikinsuunta.fi/2018/01/donna-lee/.
 

© 2021 Lauluntutkimus.fi

bottom of page