LAULUNTUTKIMUS

Tervetuloa tutustumaan suomalaiseen lauluntutkimukseen ja -tutkijoihin. Lauluntutkimus pitää sisällään lauluäänen, laulamisen, laulujen ja laulukulttuurien tutkimuksen. Lauluntutkimusta tekevät esimerkiksi musiikintutkijat, etnomusikologit, ihmisäänen tutkijat, historioitsijat, sosiologit, laulajat ja laulupedagogit. Kyseessä on siis hyvin moninainen joukko erilaisia tutkijoita eri aloilta.

 

Tämän sivuston tarkoitus on tuoda lauluntutkimusta esille yleistajuisesti sekä tarjota lauluntutkijoille ja opinnäytetöiden tekijöille ajantasainen tietopankki alan tutkijoista ja julkaisuista.

Sivustoa ylläpitää lauluntutkija FT Anne Tarvainen (Tampereen yliopisto ja Helsingin yliopisto). Hän työskentelee Koneen Säätiön rahoituksella. Sivusto täydentyy vuoden 2021 aikana.

Tutkija tai väitöskirjan tekijä, haluatko tarjota lyhyen esittelyn itsestäsi ja tutkimuksestasi tälle sivustolle? Ota yhteyttä: lauluntutkimus@gmail.com. 

Kaikki lauluntutkimuksesta kiinnostuneet ovat tervetulleita myös Facebook-ryhmäämme Lauluntutkimus.

pinkki-Koneensaatio-logo_edited_edited.p

© 2021 Lauluntutkimus.fi