top of page

EEVA SILJAMÄKI

Artequal110619258%20(2)_edited.jpg

Tutkimuskeskus CERADA, Taideyliopisto


Koulutus: Musiikin maisteri (MuM), 2003
Toimi: improvisaatiomuusikko, -pedagogi, -tutkija (tohtorikoulutettava)


Sähköposti: eevasilja@gmail.com
Puhelin: 050 3424 644
ORCID: 0000-0001-5626-5786

Nettisivu: www.eevasilja.com

 

Asiantuntijuusalueet

 

Musiikkikasvatus, sosiaalinen ekologia, yhteistoiminnalliset prosessit, oppiminen, luova toimijuus, improvisaatio, soveltava improvisaatio, kuorolaulaminen, kuoroimprovisaatio, lauluimprovisaatio, kulttuurihyvinvointi, improvisaatiopedagogiikka, vuorovaikutus

 

Esittely

 

Olen improvisaationtutkija, muusikko ja pedagogi. Väittelen 4.6.2021 Musiikin tohtoriksi Taideyliopistosta. Väitöskirjassani tarkastelen improvisaation monimuotoisuutta ja yhteistoiminnallista lauluimprovisaatiota musiikkikasvatuksen alalla. Tutkimuksessa olin osallistuvana tutkijana yhden improvisaatiokuoron jäsenenä sekä kehittämässä ja ohjaamassa kuorolauluprojektia sosiaalista jännitystä kokeville yliopisto-opiskelijoille yhteistyössä Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön kanssa (YTHS). Molemmissa tapauksissa sovellettiin teatteri-improvisaation periaatteita ja käytäntöjä vuorovaikutusprosesseihin. 
 

Tuon tutkimuksessa esiin sosiaalisen tilan, vuorovaikutuksen laadun ja yhdessä rakennetun turvallisen tilan merkitystä osallistujien kokemalle tarjoumalle, kuten oppimiselle ja hyvinvoinnille. Väitöstutkimuksen laajempi kontribuutio on oppimisen, hyvinvoinnin ja musiikin vuorovaikutussuhteen teoreettis-filosofisessa tarkastelussa sosio-ekologisesta näkökulmasta. 


Olen toiminut aktiivisena musiikin alan moniammattilaisena 2000-luvun alusta saakka: levyttänyt ja esiintynyt sovittajana, kuoronjohtajana ja laulajana sekä improvisoijana eri kokoonpanoissa. Pedagogina olen toiminut mm. Turun konservatoriossa, Teatterikorkeakoulussa ja Sibelius-Akatemiassa sekä Kansalaisfoorumilla ja Helsingin työväenopistossa. Viime vuosina olen painottanut etenkin (laulu)improvisaatiokoulutuksiin ja -luennointiin sekä viimeisimpänä työelämän kehittämisen puolelle. 

 

Julkaisuja

Siljamäki, Eeva. 2021. Free improvisation in choral settings: An ecological perspective. Research Studies in Music Education. https://doi.org/10.1177/1321103X20985314  

Siljamäki, Eeva & Kanellopoulos, Panagiotis A. 2020. Mapping visions of improvisation pedagogy in music education research. Research Studies in Music Education, 42(1), 113–139. https://doi.org/10.1177/1321103X19843003  


Jansson, Satu-Mari, Westerlund, Heidi & Siljamäki, Eeva. 2016. Taide sosiaalisena oppimismuotona – opiskelijoiden kokemuksia jännittämisestä. Aikuiskasvatus 36(1), 37-49. https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/88473/47650 


Siljamäki, Eeva. 2013. Suomen improvisaatiokuoro: Teatteri-improvisaatio yhteistoiminnallisen musiikin luomisen menetelmänä kuorossa. Musiikin suunta 35(2), 35-45. 
https://www.academia.edu/4354968/Musiikin_suunta_2_2013_Teatteri_improvisaatio_yhteistoiminnallisen_musiikin_luomisen_menetelmana_Suomen_improvisaatiokuorossa   


Muita julkaisuja: https://www.eevasilja.com/improvisaatio 
 

© 2021 Lauluntutkimus.fi

bottom of page